Neuron Solutions

TANFOLYAMAINK

ÁTTEKINTŐ

Több éves MI oktatói tapasztalattal a hátunk mögött alkottuk meg vállalati MI tanfolyamainkat, amely a cég minden munkatársa számára megfelelő szintű és orientációjú képzési lehetőséget kínál attól függően, hogy

 • elegendő, ha a technológia fogalmával és jelentőségével van tisztában
 • a cégen belül a konkrét alkalmazási területeket kell meghatározni és az ilyen alkalmazások fejlesztőivel lesz munkakapcsolatban
 • MI alkalmazásokat, megoldásokat fejleszt vagy legalább is az ilyen projektekben részt vesz.

Oktatási koncepciónkat úgy hoztuk létre, hogy az ügyfelek igényeinek megfelelően könnyen módosítható, valamint az extrém gyorsan változó mesterséges intelligencia iparági környezethez igazodva az átadott tudásanyag mindig friss legyen.

Legtöbb tanfolyamunk személyes részvétellel és online távoktatás formájában is elérhető. 

Tanfolyamaink három szinten érhetőek el (alap, középhaladó, haladó szintek), melyek időtartamban (2 óra – 21 nap) és ennek megfelelően az átadott tudás mennyiségében, valamint a célcsoportokban különböznek.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében törekedtünk egy gyorsan megérthető modell kialakítására, így minden tanfolyami szinten két tanfolyamot nyújtunk. 

Oktatóink projekt és nagyvállalati tapasztalata lehetővé teszi, hogy megértsék a tanfolyamon résztvevő munkavállalók észrevételeit, problémáit és érdemben tudjanak rá választ adni, emellett nagyon jó motivációs képességekkel rendelkeznek, amely segíti a hallgatókat túllendülni a gyakran előforduló párhuzamos tanulás és munkavégzés által okozott mélypontokon.

Mi a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia olyan kérdésekre is választ ad, amelyeket nélküle fel sem tudnánk tenni.

Mindössze két órát vesz igénybe, hogy cégének bármely munkatársa megértse, mi a mesterséges intelligencia, milyen pozitív hatásai lehetnek a cégre, valamint inspirálja a munkavállalókat a mesterséges intelligencia használatára.

Tanfolyam leírása:
Egy mesterséges intelligenciára felkészült szervezet minden tagja ismeri a mesterséges intelligencia technológiát és üzleti jelentőségét. Ennek megfelelően célunk, hogy a résztvevők áttekintést kapjanak a mesterséges intelligencia világáról a technológiai alapoktól az üzleti lehetőségekig és megismerjenek néhány esettanulmányt, gyakorlati példát.
Bevezető képzésünk, amely előadásokból, interaktív beszélgetésekből (kérdés-válasz) és gyakorlati bemutatókból áll, megfelelő szintű alapozást biztosít mindenkinek.

Tematika:

 • A mesterséges intelligencia definíciója, kapcsolata korábbi technológiákkal
 • Az adatok szerepe
 • A gépi tanulás bemutatása
 • Üzleti hatások és felhasználási példák

Célközönség: A cég bármely dolgozója, még azok is, akik nagyobb mélységű tudásra nem kell, hogy szert tegyenek.

Időtartam: 2 óra

Nehézségi fok: alapszint

Előképzettség: A tréningen bárki részt vehet, annak sikeres elvégzése előzetes informatikai, matematikai vagy egyéb ismereteket nem igényel.

Nyelv: magyar, angol

Tanfolyam kivitelezése: tantermi képzés, online képzés, streaming videófelvétel

Tanfolyam eredménye: A tanfolyam elvégzését követően a résztvevők tisztában lesznek a gépi tanulás fogalmával, a gépi tanuló rendszerek alapvető működésével, felhasználási eseteivel és a technológia limitációival.

Mesterséges intelligencia alapok

A mesterséges intelligencia olyan kérdésekre is választ ad, amelyeket nélküle fel sem tudnánk tenni.

Elég egy nap arra, hogy cégének munkatársai betekintést nyerjenek a mesterséges intelligencia világába és megértsék miként lehet alkalmazásával versenyelőnyt szerezni valamint, inspirálja őket a mesterséges intelligencia felhasználására.

Tanfolyam leírása:
Egy mesterséges intelligenciára felkészült szervezet minden tagja ismeri a mesterséges intelligencia technológiát és üzleti jelentőségét. Célunk ennek megfelelően az, hogy a résztvevők áttekintést kapjanak a mesterséges intelligencia világáról – a technológiai alapoktól az üzleti lehetőségekig -, a felhasználás etikai szempontjait is figyelembe véve. Az oktatás során mélyebben bemutatunk több esettanulmányt és gyakorlati példát.
Bevezető képzésünk, amely előadásokból, interaktív beszélgetésekből (kérdés-válasz) és gyakorlati bemutatókból áll, megfelelő szintű alapozást biztosít mindenkinek.

Tematika:

 • A mesterséges intelligencia definíciója, kapcsolata korábbi technológiákkal
 • Az adatok szerepe
 • A gépi tanulás és neurális hálók bemutatása
 • Üzleti hatások és felhasználási példák
 • Gépi tanuló rendszerek implementációs projektjeinek kérdései

Célközönség: A cég azon dolgozói – legyenek döntéselőkészítők vagy döntéshozók -, akik több forrásból is hallottak a mesterséges intelligencia növekvő jelentőségéről és szeretnének strukturált, teljes körű áttekintést kapni a témáról.

Időtartam: 1 nap

Nehézségi fok: alapszint

Előképzettség: A tréningen bárki részt vehet, annak sikeres elvégzése előzetes informatikai, matematikai vagy egyéb ismereteket nem igényel.

Nyelv: magyar, angol

Tanfolyam kivitelezése: tantermi képzés, online képzés, streaming videófelvétel

Tanfolyam eredménye: A tanfolyam elvégzését követően a résztvevők tisztában lesznek a gépi tanulás fogalmával, a gépi tanuló rendszerek alapvető működésével, felhasználási eseteivel és a technológia limitációival.

Bevezető tanfolyamaink tananyagait ügyfeleink iparágára szabjuk, releváns felhasználási eseteket és példákat kutatunk fel.

Tapasztalataink alapján a tanfolyam akkor teremt legmagasabb üzleti értéket, ha utánkövető konzultációra is sor kerül. Ilyen esetekben lehetőség nyílik – az egynapos tanfolyam kereteibe nem férő – mesterséges intelligenciával kapcsolatos vállalatspecifikus területek, funkciók, valamint lehetséges problémák azonosítására és a tanfolyamon tanultak alapján felvetődött mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatos új kérdések megválaszolására is.

Mesterséges intelligencia a gyakorlatban - üzleti szakembereknek

Megjósolni a jövőt nem varázslat, csak mesterséges intelligencia.

Néhány nap alatt – az alapokon túl – olyan tudást kapnak a cég munkatársai, amely segíti őket az üzleti lehetőségek azonosításában, a megvalósíthatóság értékelésében és a kiválasztott alkalmazás ötletek priorizálásában, majd a megvalósítási projektek elindításában és menedzselésében.

Tanfolyam leírása:
Üzleti tanfolyamunkat azon szervezeteknek, vállalatoknak ajánljuk, akik elhatározták, hogy mesterséges intelligencia megoldásokkal kívánják versenyképességüket javítani vagy működésüket segíteni. A tanfolyam célja a mesterséges intelligencia projektek vezetésének támogatása és a mesterséges intelligencia sikeres vállalati bevezetésének biztosítása, a vállalatok menedzsmentjének, stratégiai szervezeteinek, IT támogató egységeinek (pl. IT infrastruktúra, projekt menedzsment) és egyéb nem technológiai szervezeteinek (pl. HR, pénzügy) képzésével. Üzleti képzésünk egy 1 napos alapozó, valamint erre épülő 2 napos szakirányú képzést tartalmaz, amelyek együtt részletes elméleti és azonnal használható gyakorlati tudást biztosítanak.

Tematika:

 • Bevezetés a mesterséges intelligenciába
 • Üzleti hatások és legfontosabb alkalmazási területek (technológia és felhasználás)
 • Felhasználási példák és azok megvalósítása
 • Projektek tervezése és végrehajtása

Célközönség:
Felső- és középvezetők, projektmenedzserek, üzleti elemzők, termékfejlesztők, szakterületi vezetők, szakterületi munkatársak.

Időtartam: 3 nap

Nehézségi fok: középhaladó szint

Előképzettség: Az ismeretek sikeres elsajátítását segíti a projektszemlélet, agilis / scrum projektmódszertan ismerete és nyitottság innovatív gondolkodásra, valamint matematikai, statisztikai háttértudás.

Nyelv: magyar, angol

Tanfolyam kivitelezése: tantermi képzés, online képzés, részben streaming videófelvétel

Tanfolyam eredménye: A résztvevőknek részletes ismerete lesz a gépi tanuló rendszerek és ezen belül a neurális hálók felépítéséről, működéséről és alkalmazási lehetőségeiről, valamint a mesterséges intelligencia lehetséges üzleti hatásairól, pénzügyi mutatókban mért eredményességéről. Képesek lesznek saját pozíciójukban alkalmazási lehetőségeket azonosítani és megítélni, hogy adott problémához lehet, illetve érdemes-e gépi tanuló rendszereket tervezni. Emellett érteni fogják a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazásának követelményeit, képesek lesznek projekteket tervezni.

Tapasztalataink alapján a tanfolyam akkor teremt legmagasabb üzleti értéket, ha utánkövető konzultációra is sor kerül, amelynek célja a tanultak gyakorlatba ültetésének támogatása, például konkrét mesterséges intelligencia ötletek kidolgozás, valós mesterséges intelligencia projektek tervezése, leendő mesterséges intelligencia megoldások kiválasztása. Ezen kívül lehetőség van ilyenkor a tanfolyamon tanultak alapján felvetődött mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatos új kérdések megválaszolására is.

Mesterséges intelligencia a gyakorlatban - műszaki szakembereknek

A mesterséges intelligencia elhozza a következő ipari forradalmat.

Néhány nap alatt a cég munkatársai a szakterületeken végzendő munkájuk támogatásához mesterséges intelligencia technológiai ismereteket kapnak, amely segítségével sikeresen tudnak mesterséges intelligencia fejlesztőkkel és külsős partnerekkel együttműködni.

Tanfolyam leírása:
A technológiai képzésünket olyan szakembereknek ajánljuk, akik külsős mesterséges intelligencia fejlesztőkkel, tanácsadókkal dolgoznak együtt projektvezetőként vagy iparági szakértőként, esetleg maguk is meg akarják tanulni gépi tanuló rendszerek fejlesztését. Technológiai képzésünk egy 1 napos alapozó, valamint erre épülő 2 napos szakirányú képzést tartalmaz, amelyek együtt részletes elméleti és azonnal használható gyakorlati tudást biztosítanak.

Tematika:

 • Bevezetés a mesterséges intelligenciába
 • A mesterséges intelligencia alaptechnológiái
 • A gépi tanuláshoz szükséges adatokhoz kapcsolódó problémák és azok kezelése
 • A mesterséges intelligencia modellek építésének eszköztára és alkalmazása
 • Implementáció és a gépi tanulás új irányai

Célközönség: Szakterületi vezetők, műszaki szakemberek

Időtartam: 3 nap

Nehézségi fok: középhaladó szint

Előképzettség: Alapvető programozási és informatikai ismeretek szükségesek, valamint további előnyt jelentenek a matematikai, kvantitatív elemzési, statisztikai ismeretek.

Nyelv: magyar, angol

Tanfolyam kivitelezése: tantermi képzés, online képzés, részben streaming videófelvétel

Tanfolyam eredménye: A résztvevőknek részletes tudása lesz a gépi tanuló rendszerek és ezen belül a neurális hálók felépítéséről, működéséről és alkalmazási lehetőségeiről, valamint ismerni fogják a gépi tanuláshoz szükséges adatok és azok megfelelő rendezésének jelentőségét, a mesterséges intelligencia rendszerek építéséhez szükséges eszközöket, platformokat és módszereket. Ezáltal menedzselni tudják ill. együtt fognak tudni működni a vállalkozás számára mesterséges intelligencia rendszereket építő belsős vagy külsős szakemberekkel (adattudósokkal) illetve a vállalkozás számára dolgozó cégekkel.

Tapasztalataink alapján a tanfolyam akkor teremt legmagasabb üzleti értéket, ha utánkövető konzultációra is sor kerül, amelynek célja a tanultak gyakorlatba ültetésének támogatása, például konkrét mesterséges intelligencia ötletek kidolgozás, valós mesterséges intelligencia projektek tervezése, leendő mesterséges intelligencia megoldások kiválasztása. Ezen kívül lehetőség van ilyenkor a tanfolyamon tanultak alapján felvetődött mesterséges intelligencia felhasználásával kapcsolatos új kérdések megválaszolására is.

Mesterséges intelligencia bootcamp

A mesterséges intelligencia elhozza a következő ipari forradalmat.

A vállalat munkatársai célirányosan – munkájukból csak rövid időre kiesve – szerzik meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakértelmet, amivel képesek lesznek arra, hogy egyszerűbb mesterséges intelligencia megoldásokat saját maguk fejlesszenek vagy más által létrehozott bonyolultabb rendszereket átlássanak.

Tanfolyam leírása:
A 10 napos Mesterséges intelligencia bootcamp informatikai vagy legalább programozási alaptudással rendelkező szakemberek számára ad nagy mélységű tudást a gépi tanulás elméleti hátteréről és gépi tanuló modellek építéséről konkrét gyakorlati példákon, a tanfolyam során megoldandó feladatokon keresztül. A „bootcamp” jellegű intenzív képzés nagy előnye, hogy rövid idő alatt koncentráltan ad használható tudást a résztvevőknek.

Tematika:

 • Klasszikus adattudomány és gépi tanulás (4 nap)
 • A mélytanulás alapjai (3 nap)
 • Alkalmazott mélytanulás (3 nap)

A képzés során használt eszköztár:

 • Colaboratory – Jupyter environment
 • Python
 • Pandas
 • Scikit-Learn
 • Numpy
 • Matplotlib
 • Seaborn
 • TensorFlow
 • Keras

Célközönség:
Statisztikusok, adatelemzők, senior termékfejlesztők, informatikusok

Időtartam: 10 nap

Nehézségi fok: haladó szint

Előképzettség: Alapvető programozási és informatikai ismeretek szükségesek, valamint további előnyt jelentenek a matematikai, kvantitatív elemzési, statisztikai ismeretek.

Nyelv: magyar, angol

Tanfolyam kivitelezése: tantermi képzés, online képzés

Tanfolyam eredménye: A résztvevők önállóan képesek lesznek gépi tanuló platformokra épülő modellek építésére, trénelésére, és ennek a technológiának a használatával saját vállalatuk üzleti, technikai feladatainak, problémáinak kezelése céljából gépi tanuló rendszerek építésére, valamint a rendszerek építésére irányuló projektek létrehozására. Ezáltal menedzselni tudják illetve együtt fognak tudni működni a vállalkozás számára mesterséges intelligencia rendszereket építő belsős vagy külsős szakemberekkel (adattudósokkal) ill. a vállalat számára dolgozó cégekkel.

A bootcamp elméleti tananyagát, a példákat és az általános gyakorlati modulokat, az ügyfél szakterületének és stratégiai irányainak megfelelően igény szerint tudjuk változtatni. Emellett opcionális tételként vállaljuk, hogy a tréning keretein belül az ügyfél saját adatain történő és saját üzleti problémáira koncentráló „mini-projektet” (Proof-of-Concept) viszünk végig a tanfolyam résztvevőivel, ahol az adatok előkészítéséhez és a szükséges infrastruktúra kialakításához szakértői támogatást nyújtunk.

Mesterséges intelligencia deep dive

A mesterséges intelligencia elhozza a következő ipari forradalmat.

Komplex mesterséges intelligencia rendszerek építéséhez szükséges és elégséges kompetenciát kevesebb, mint két hónap alatt szerezhetik meg vállalata szakemberei a tanfolyam elvégzésével.

Tanfolyam leírása:
A 21 napos Mesterséges intelligencia deep dive informatikai vagy legalább programozói alaptudással rendelkező szakemberek számára ad nagy mélységű tudást a gépi tanulás elméleti hátteréről és gépi tanuló modellek építéséről konkrét gyakorlati példákon, a tanfolyam során megoldandó feladatokon keresztül. A tanfolyam hosszából adódóan lehetőség van a szerteágazó mesterséges intelligencia univerzum különböző területeinek mély megismerésére. A tananyag jobb elsajátíthatóságának érdekében lehetőség van 7 héten keresztül, heti 3 napban részt venni a tanfolyamon.

Tematika:

 • Adatmanipulációs alapeszközök (3 nap)
 • Pipelining és adatelőkészítés (3 nap)
 • Klasszikus adattudomány és gépi tanulás (5 nap)
 • A mélytanulás alapjai (4 nap)
 • Alkalmazott mélytanulás (3 nap)
 • Mesterséges intelligencia és gépi tanulás újdonságai (3 nap)

A képzés során használt eszköztár:

 • Colaboratory – Jupyter environment
 • Python
 • Pandas
 • Scikit-Learn
 • Numpy
 • Matplotlib
 • Seaborn
 • TensorFlow
 • Keras

Célközönség: Statisztikusok, adatelemzők, senior fejlesztők, üzleti elemzők, informatikusok

Időtartam: 21 nap

Nehézségi fok: haladó szint

Előképzettség: Alapvető programozási és informatikai ismeretek szükségesek, valamint további előnyt jelentenek a matematikai, kvantitatív elemzési, statisztikai ismeretek.

Nyelv: magyar, angol

Tanfolyam kivitelezése: tantermi képzés, online képzés

Tanfolyam eredménye: A résztvevők önállóan képesek lesznek gépi tanuló platformokra épülő modellek építésére, trénelésére, és ennek a technológiának a használatával saját vállalatuk üzleti, technikai feladatainak, problémáinak kezelése céljából gépi tanuló rendszerek építésére, valamint a rendszerek építésére irányuló projektek létrehozására. Ezáltal menedzselni tudják illetve együtt fognak tudni működni a vállalkozás számára mesterséges intelligencia rendszereket építő belsős vagy külsős szakemberekkel (adattudósokkal) ill. a vállalat számára dolgozó cégekkel.

A tanfolyam elméleti tananyagát, a példákat és az általános gyakorlati modulokat, a megbízó  szakterületének és stratégiai irányainak megfelelően igény szerint tudjuk változtatni. Emellett opcionális tételként vállaljuk, hogy a tréning keretein belül a megbízó saját adatain történő és saját üzleti problémáira koncentráló „mini-projektet” (Proof-of-Concept) viszünk végig a tanfolyam résztvevőivel, ahol az adatok előkészítéséhez és a szükséges infrastruktúra kialakításához szakértői támogatást nyújtunk.